Horácké muzeum

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2022

Horácké muzeum v roce 2022

Rok 2022 nebyl oproti dvěma předchozím rokům poznamenaný koronavirovou epidemií a proběhl v neomezeném režimu. Uspořádali jsme 9 výstav a 18 akcí – přednášky, jarmarky, divadelní představení, turistické akce apod. Po celý rok probíhaly v muzeu a v historickém centru města komentované prohlídky.

V létě jsme po úspěchu prvního ročníku znovu uspořádali příměstský muzejní tábor, tentokrát ve spolupráci s Horáckou galerií. Zúčastnilo se ho 25 dětí. Na programu byly aktivity v expozicích obou institucí, výtvarné dílny, výlet do lesa Ochoza a do místního Zoo nebo exkurze do nového hasičského muzea.

S Horáckou galerií jsme spolupracovali také na akci Muzejní a galerijní noc, Den památek a Alice Hradilová byla jednou z kurátorů společného výstavního projektu Hluboká voda, nejhlubší les, který v průběhu svého trvání rezonoval mezi českou kulturní veřejností, referovala o něm významná média a v letních měsících přilákal do Nového Města mnoho návštěvníků. Téma výstavy inspirovaly místní pověsti o divých ženách a mužích zpracované v cyklu dřevorytů Strašidla podle zkušenosti a tradice od novoměstského umělce Karla Němce, o jehož pozůstalost se muzeum stará. Bohatý doprovodný program zakončila odborná konference Hejkal a ti druzí.

Na úspěšná videa, kterými se muzeum zviditelnilo během lockdownů, jsme navázali dokončením dokumentu Tajemství Zkamenělého zámku, který přináší nové pohledy na dávnou historii skalních útvarů nad milovskou kotlinou. Připravila jej spolu se zaměstnancem kulturního domu Danielem Šimkem Alice Hradilová.

8. prosince byla slavnostně otevřena nová naučná stezka Lyžování na Novoměstsku, která má 10 zastávek, začíná naproti Horáckému muzeu, pokračuje pod Harusovým kopcem na Vysočina Arenu a vrací se do města kolem chaty Mercedes. Stezku připravili Alice Hradilová a Libor Denk ve spolupráci s odborníky na místní lyžařskou historii a vytvořili doprovodný leták.

Historik muzea Libor Denk je spoluautorem knihy Nové Město na Moravě včera a dnes II, kterou vydalo nakladatelství Tváře.

Zásadním počinem roku 2022 bylo dokončení projektu rekonstrukce muzea. Libor Denk a Alice Hradilová ve spolupráci s ing. arch. Františkem Brychtou připravili kompletní dokumentaci pro grantovou výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci muzea v celkové hodnotě téměř 32 miliońů korun, která by měla vyřešit problém se zázemím pro návštěvníky včetně bezbariérového přístupu a zároveň obsahuje kompletní rekonstrukci muzejních expozic v hodnotě 8 693 378 Kč. Výzva by měla být vyhodnocena na jaře 2023.

Inventarizace a digitalizace sbírek

Digitalizace a evidence sbírek probíhá průběžně. Pracovníci muzea a pomocní pracovníci zprostředkovaní úřadem práce skenují dokumenty a fotografie, fotografují trojrozměrné sbírkové předměty.

V roce 2022 bylo zinventarizováno 6 261 inventárních čísel, z toho 3781 z podsbírky dokumentů (NM-B) a 2480 z podsbírky fotografií (NM-C).

NM-B

krabice 14 – Divadlo, čtenářský akademický spolek Horák (19., 20. a 21. stol.) – dokončení z min. roku

kr. 6 Po stopách ZL od 70. let

sloha lyžařské plakáty volně

kr. 5 Mistrovské závody od 60. let – dospělí, Mládežnické závody od 50. let

kr. 8 korespondence lyžařská + převážně chata, můstek do r. 1938

kr. 10b Diplomy lyže

kr. 7 Korespondence lyžařská r. 1911 – 1938

kr. 52 – Rodopisy prof. Fialy

kr. 41 – Parte

kr. 4a – lyžařské závody 70. – 80. léta

kr. 40a – Literáti, vědci

kr. 40 b – Výtvarníci

kr. 16 – volby 50. léta 1989

kr. 33 – Básník Jan Evangelista Nečas

kr. 80 – Různé sporty a sportovci, Jaroš, Koukal, travní lyžování, …

kr. 31 Křičkové – alba, volné foto

NM-C

krabice XIVa expozice HM do r. 2000 adaptace objektu

kr. XIV b 21. století, expozice, adaptace HM

kr. XXB – 21. století školství, kultura, aj.

kr. I – průmyslové závody od r. 1948, mimo starý sport

Digitalizaci se věnoval náš pomocník zprostředkovaný Úřadem práce Matouš Konečný. Zpracována byla další část podsbírky dokumentů (NM-B):

krabice 11 a – Turistika, CHKO

kr. 4 a- Lyžařské závody 70. – 80. léta

kr. 40b – Výtvarníci

kr. 31 – Křičkovi

kr. 80 – Radek Jaroš, různí sportovci

kr. 33- Jan Evangelista Nečas

Digitalizovány byly také originální autorské knihy psané na psacím stroji, které jsou často využívány badateli:

J. F. Svoboda – Počátky evangelického náboženství na novoměstském panství z roku 1944

Josef Vališ – Zvyky, pověsti a báje z horáckých vesnic. 1966

Návštěvnost

V roce 2022 navštívilo expozice Horáckého muzea celkem 7 629 návštěvníků, z toho 6 197 platících a 1 432 zdarma. Prohlídku s komentovanou prohlídku muzea absolvovalo 184 osob, komentované prohlídky města se zúčastnilo 47 osob.

Na akce muzea v průběhu roku dorazilo 4 400 návštěvníků.

Celkem přišlo v roce 2022 do Horáckého muzea za kulturním zážitkem 12 076 návštěvníků.

Výstavy Horáckého muzea

Vcházení do krajiny / 11. 2. - 10. 4. Výstavní sál
Výstava novoměstského amatérského fotografa Vojtěcha Zikmunda, který je místním občanům známý především jako bývalý knihkupec a posléze jako zakladatel hospicových služeb na Vysočině. Na výstavě představil velkoformátové fotografie Vysočiny, především okolí Nového Města. Na vernisáži zazpívalo dámské pěvecké sdružení ZEVL, v rámci dernisáže se uskutečnila komentovaná prohlídka výstavy vedená autorem fotografií.

Den a noc / 24. 2. - 9. 4. Vestibul
Výstava fotografií polárního biologa Jakuba Žárského, který se svojí rodinou – Zdenkou Sokolíčkovou, vědkyní v oblasti transkulturní komunikace a jejich třemi dětmi pobýval několik let na Špicberkách a nyní bydlí v Novém Městě. Fotografie ze života a přírody za polárním kruhem doprovodil autor besedou v rámci vernisáže.

Kraslice Miloslavy Gregorové / 13. 4. – 15. 5. Výstavní sál
Desítky malovaných, voskovaných a děrovaných kraslic místní tvůrkyně Miloslavy Gregorové, která se inspiruje hlavně tradičními horáckými vzory. Vernisáž byla spojena s výtvarnou dílnou malování kraslic.

Fruit in water / 19. 4. - 10. 6. Vestibul 
Prodejní výstava trojice absolvujících žáků místní Střední odborné školy, kteří v rámci studia vytvořili firmu A design a na výstavě prezentovali designové fotografie ovoce. 

Ve frontě / 18. 5. – 30. 9. Půda
Již tradiční výstava žáků a absolventů výtvarného oboru místní Základní umělecké školy na půdě muzea, která svojí vyjímečnou kvalitou každý rok nadchne letní návštěvníky muzea. Tentokrát na téma konzumní společnost, fronty, davy… 

Alois Boháč – Miláčkové / 17. 6. – 18. 9. Výstavní sál, vestibul
Obrazy, kresby a akvarely volyňského malíře Aloise Boháče (1885–1945) byly součástí výstavního projektu Hluboká voda, nejhlubší les, jehož hlavní část se nacházela v Horácké galerii. Dosud nedoceněný autor se svými smyšlenými obyvateli lesů, vod a strání stal předchůdcem fantasy. Výstavu doplnil hrací domeček od výtvarníka divadla Minor Jakuba Zicha, ve kterém si nejmladší návštěvníci mohli vymalovat postavičky z Boháčových obrazů. 

Vcházení do obrazů Josefa Jambora / 23. 9. - 27. 11. Výstavní sál, vestibul
Výstava doprovázela fenomenální knihu Vcházení do obrazů Josefa Jambora autora Petra Halase a jeho kolektivu z Ústavu geoniky Akademie věd. Na výstavě byly k vidění vzácné originály od Josefa Jambora zachycující krajinu v bezprostředním okolí Nového Města (Horní dvůr, Tři kříže) a v okolí Blatin, kde měl Josef Jambor chalupu. Obrazy jsme zapůjčili především z MěKS Tišnov, z Horácké galerie a od soukromým sběratelů. Náplní výstavy byly rovněž výsledky výzkumu změn krajiny na základě dohledávání reálných předloh krajinomaleb a interpretace změn krajiny s použitím historických fotografií, map nebo literárních pramenů. Vernisáž byla spojená s komentovanou prohlídkou Petra Halase. 

Letím! Můstky a skoky na lyžích na Novoměstsku / 8. 12. – 26. 2. 2023 Výstavní sál, vestibul                 

V rámci Roku lyžařů připravili kurátorka Alice Hradilová a historik muzea Libor Denk ve spolupráci s novoměstskými letci na lyžích výstavu o neprávem opomíjené historii početných novoměstských lyžařských můstků a skokanů od prvopočátků ve 20. letech minulého století po současnost. Vernisáž výstavy se uskutečnila před muzeem a její součástí bylo i slavnostní otevření naučné stezky Lyžníci na Novoměstsku. S lyžařskou choreografií vystoupili žáci tanečního oboru ZUŠ, o historii lyžování pohovořil spolutvůrce lyžařské stezky Doc. Ing. Ladislav Slonek CSc.

Akce Horáckého muzea 

Slavnostní odhalení zlaté lyže / 7. 4. 
Muzeum získalo v roce 2021 do svých sbírek vzácný exponát - putovní trofej slavného novoměstského závodu Zlatá lyže. V historii závodu ji jako jediný vyhrál Bohumil Kosour na stálo, protože závod vyhrál třikrát za sebou. Cenou závodu byla 19 cm dlouhá lyže z ryzího zlata. Muzeu ji věnoval výhercův syn Vladimír Kosour. Lyži jsme slavnostně odhalili v expozici lyžování a doprovodili besedou s místními lyžařskými pamětníky a promítáním archivních filmových záběrů.

Velikonoční jarmark / 14. 4. 
Tradiční akce muzea, na které mohly návštěvníci obdivovat, nakupovat a inspirovat se při pohledu na předvádějící jejich výrobou desítky kraslic všech barev, velikostí a technik zdobení, pomlázky, perníčky, výrobky drátované nebo ze šustí atd. Akci doporovodila oblíbená výtvarná dílna.
                                          
Otevírání mlejnku a strašidelného podzemí / 5. 5.                      
Oblíbená atrakce Mlejnek z Víru na dvorku muzea se každý rok symbolicky poprvé roztočí po symbolickém vylítí vody ze džbánu do náhonu. Letos se o to postaraly tančící víly z tanečního oboru Základní umělecké školy Jana Štursy pod vedením Hany Chalupníkové.

Muzejní a komiksová galerijní noc / 3. 6. 
Každý rok se muzeum zúčastňuje celonárodního Festivalu muzejních nocí. Letos opět ve spolupráci s Horáckou galerií a netradičně také s nově vzniklým Hasičským minimuzeem. Akci zahájilo troubení z hasičské věže, v muzeu proběhlo divadelní představení Bojím se v lese Divadla Loutky bez hranic, následovaly volné prohlídky oživlých expozic muzea – světelná instalace uranového skla, setkání s panem řídícím v provorepublikové školní třídě, živou postavičkou z obrazu Aloise Boháče, hejkalem v podzemí, jízda na historických lyžích v expozici lyžování, draní peří s krojovanými seniorkami v expozici etnografie a odpočinek v březovém háji s hrou na hudební nástroj sundrum. 
                                                                                       
Slavnost vody / 21. 5. 
 Zahradnice a konceptuální umělkyně Lucie Králíková zavedla účastníky k několika studánkám v Oboře na okraji Nového Města na slavností májovou procházku k uctění vody a čištění studánek. Součástí obřadů byly například ochutnávky pramenů, hra na skleničky s vodou a zdobení studánek. Následovala sdílená hostina v trávě. Bylo to krásné a musíme to zopakovat.

 O veřejném prostoru s novým městských architektem / 1. 6. 
Nové Město má konečně svého architekta. Je jím ing. arch. Zbyněk Ryška, který přijal pozvání na představení svých vizí a k diskusi o zušlechťování veřejného prostoru našeho města. 

Pojď do lesa / 15. 7. 
Vycházka do městského lesa Ochoza v rámci doprovodného programu výstavy Hluboká voda, nejhlubší les. S místními pověstmi o divoženkách, hejkalech a vodnících seznámila účastníky kurátorka muzea a výstavy Alice Hradilová. V lese pobíhal živý hejkal.

Divadlo 100 opic / 21. 7., 28. 7. a 11. 8. 
Oblíbené divadlo herce, výtvarníka a hudebníka Dominika Tesaře se opět představilo na dvorku muzea, tentokrát s trojicí představení Skřítek, který to nevzdal, Hadráček a létající svetr a Zajíček a velká mrkvová záhada.

Křest knihy Nové Město na Moravě včera a dnes II / 8. 9. 
Druhý díl knihy, ve které se potkává historie se současností prostřednictvím srovnání fotografií historických a současných od žďárského autora Milana Šustra s komentáři historika muzea Libora Denka. Knihu pokřtil archivář a kronikář Vít Křesadlo, následovala beseda s autory knihy a autogramiáda.

Den otevřených dveří památek / 17. a 18. 9.
V sobotu jsme se k akci připojili volným vstupem do muzea, komentovanou prohlídkou kurátorky Alice Hradilové, procházkou po mlýnech v Novém Městě s historikem muzea Liborem Denkem, prohlídkou Kadlecovy vily z roku 1921 a v neděli následoval populární zájezd, tentokrát po stopách slavných osobností místního lyžování vedený docentem Ladislavem Slonkem.

Podzimní výstava / 8. a 9. 10.

Již šestým rokem pořádalo na dvorku muzea ekocentrum Chaloupky ve spolupráci s muzeem podzimní výstavu. Návštěvníci mohli obdivovat vystavené přírodniny, zúčastnit se tvořivé dílny, využít houbařské poradny a soutěžit o ceny vyplněním kvízu.

Vůně medu / 4. 11. – 12. 11.

22. ročník „nejsladší výstavy na Novoměstsku“. Stovky návštěvníků, desítky předškolních a školních dětí na divadle o včelách a přednášce u živého úlu… nabídka včelařských produktů a pomůcek všeho druhu. Včelaři z Novoměstska opět skvěle zpropagovali svoji užitečnou zálibu.

Hrad Skály vydal své tajemství /25.11. 
Přednáška Ludvíka Belcredi, majitele zámku v Jimramově a přilehlého polesí, kde se nachází hrad Skály, ale také profesionálního archeologa, který v areálu hradu vedl dlouholetý výzkum. Jeho výsledky shrnul do obsáhlé knihy Hrad Skály vydal své tajemství, kterou si příchozí mohli zakoupit a nechat podepsat. 

Mikulášské čertohrátky / 5. 12. 
V předvečer svatého Mikuláše se jako každý rok promění přízemí muzea v Nebe plné andělů, ve kterém si děti mohou vyrobit přání v andělské dílně DDM, podělit se o své ctnosti a neřesti s anděli a Mikulášem a dostat k rozhřešení perníček. Andělskou družinu tentokrát vytvořili studenti střední školy z Bystřice nad Pernštejnem. 

Vánoční prodejní výstava řemesel / 9. 12.

Svoje umění přijelo předvést devět příznivců tradičních řemesel – drátenice paní Studená, výrobky ze šustí vyráběla paní Blažková z Podolí, proutěné košíky Kmoškovi z Klubu archaických nadšenců a pan Soška z Tišnova, betlémy ze dřeva vyřezával pan Malý ze Sebranic a pan Hrabovský ze Želetavy, dřevěné nádobí soustružil pan Sádovský ze Svratouchu, paní Nohálová z Nového Města předvedla háčkované ozdoby, sklárna Tasice přivezla skleněné ozdoby, paní Horká z Pohledce napekla perníky, zvířátka vyráběla paní Konárová z Koníkova a nechyběli ani novoměstští včealaři se svíčkami, medem a medovinou.

Na výtvarnou dílnu vedenou ekovýchovnou organizací Chaloupky si přišly papírové ozdoby na stromek dopoledne vyrobit desítky dětí z místních mateřských škol, odpoledne se vyráběla papírová přání.

Novoměstské kufrování / 29. 12.

Již po sedmé jsme se podíleli na oblíbené turistické akci Bratrstva Žďárských vrchů, které připravilo putování s mapou pro všechny kategorie, od rodin s dětmi po zdatnější běžce. Start a cíl byl v muzeu, kde po zdolání trasy čekalo na účastníky občerstvění.

Další aktivity:

Muzejní archiv, fotoarchiv a knihovna jsou často využívány studenty, odborníky z nejrůznějších institucí i soukromými zájemci, kterým pomáháme s vyhledáváním pramenů a literatury. Poskytujeme také metodickou pomoc při psaní školních prací, zodpovídáme badatelské dotazy. V roce 2022 to bylo 58 badatelských dotazů.

Pro zájemce jsou připraveny komentované prohlídky muzea. Využívají je zejména místní školy, školy v přírodě a organizované skupiny turistů.

K výstavám a akcím připravujeme také programy pro školy. Nejvíce navštěvovanou je z tohoto hlediska vždy včelařská výstava, na kterou míří školy místní i ze širokého okolí. V průběhu týdne se v muzeu vystřídá několik stovek žáků, kterým přítomní včelaři vypráví o své práci, pro nejmenší si ZŠ Bobrová připravuje divadlo ze života včel. Na výtvarné dílny při velikonočním a vánočním jarmarku míří pravidelně všechny třídy místních mateřských škol, stejně jako na většinu výstav v muzeu.

Pořádáme komentované prohlídky pamětihodností města, které probíhají od května do října většinou jednou měsíčně. V roce 2022 se zúčastnilo 47 lidí. Průvodcem byl spolupracovník muzea, student Adam Dostál.

Muzeum rovněž pořádá městské trhy, které má na starosti Petra Tomášková. Farmářské trhy se konají v letní sezóně každé dva týdny, v zimní jednou za měsíc. Jejich součástí je doprovodný program tvořený výtvarnými dílnami, koncerty nebo divadelními představeními. Letos se uskutečnilo 16 trhů. Zájem ze strany farmářů je obrovský, průměrně se každého trhu účastní 30 až 50 prodejců. Kromě farmářských trhů se pro velký úspěch přidalo Petře Tomáškové také pořádání jarního a vánočního komerčního trhu spojeného s řemeslným jarmarkem a řemeslný jarmark v rámci tradiční srpnové Pouti na kostelíčku.

V muzeu se stále konají svatby, a to hlavně v etnografické expozici a v letních měsících na dvorku. Nový reprezentativní oddací sál v Horácké galerii muzeu příliš neulevil, v roce 2022 zde proběhlo 11 svateb, což je oproti 13 svatbám v roce 2021 minimální rozdíl.