Pro školy

Horácké muzeum nabízí komentované prohlídky stálé expozice pro žáky základních a středních škol. Prohlídka je dle domluvy v délce jedné nebo dvou vyučovacích hodin. Obsahem je prohlídka exteriéru a exponátů v interiéru muzea s odborným výkladem spojená s ukázkou dobových fotografií a dokumentů. Část programu, většinou výtvarná nebo jinak interaktivní, proběhne ve škamnách školní třídy z První republiky.

Dále připravujeme krátkodobé programy k vybraným výstavám v Horáckém muzeu.

V současné době probíhá výstava Chaloupka na vršku, ke které je v době adventu program pro děti z mateřských a základních škol v délce jedné vyučovací hodiny.