Horácké muzeum

Pro školy

Horácké muzeum nabízí komentované prohlídky stálé expozice pro žáky základních a středních škol. Prohlídka je dle domluvy v délce jedné nebo dvou vyučovacích hodin. Prohlédnete etnografickou expozici věnovanou životu na Horácku před 100 lety a dříve s odborným výkladema expozice historie lyžování, sklářství a železářství. Zážitková část programu probíhá ve škamnách školní třídy z první republiky.

Provedeme vás i po pamětihodnostech Nového Města na Moravě – 1 vyučovací hodina.

Dále připravujeme krátkodobé programy k vybraným výstavám v Horáckém muzeu.

Na prohlídky a programy se můžete hlásit na 566 598 762 nebo na mailu horacke.muzeum@nmnm.cz.

Vstupné: Mateřské školky – děti do 6 let zdarma, základní a střední školy 20 Kč na žáka za program nebo komentovanou prohlídku muzea. Strašidelné podzemí s mlejnkem 20 Kč na žáka, doprovod zdarma.

Do 27. března probíhá program s tématem Velikonoce, kapacita naplněna.

Do 19. května probíhá výstava Pernštejnské ženy a Evropa, ke které je možné objednat program pro první i druhý stupeň základní školy a střední školy v délce jedné vyučovací hodiny. Program doplňuje učivo dějejpisu – témata období renesance v Evropě a lokální historie. Menší ročníky využijí především interaktivní část výstavy.