Pro školy

Horácké muzeum nabízí komentované prohlídky stálé expozice pro žáky základních a středních škol. Prohlídka je dle domluvy v délce jedné nebo dvou vyučovacích hodin. Obsahem je prohlídka exteriéru a exponátů v interiéru muzea, ve které je žákům přiblížen tradiční život na Horácku, historie lyžování, sklářství a železářství. Část programu probíhá ve škamnách školní třídy z První republiky.

Dále připravujeme krátkodobé programy k vybraným výstavám v Horáckém muzeu.

Do 2. prosince 2018 probíhá výstava 100 / Momenty z novoměstské historie, prohlídku s kurátorem si můžete v muzeu objednat.

Na prohlídky a programy se můžete hlásit na 566598762 nebo na mailu alice.hradilova@nmnm.cz.