Pro školy

Horácké muzeum nabízí komentované prohlídky stálé expozice pro žáky základních a středních škol. Prohlídka je dle domluvy v délce jedné nebo dvou vyučovacích hodin. Obsahem je prohlídka exteriéru a exponátů v interiéru muzea s odborným výkladem spojená s ukázkou dobových fotografií a dokumentů. Část programu, většinou výtvarná nebo jinak interaktivní, proběhne ve škamnách školní třídy z První republiky.

Dále připravujeme krátkodobé programy k vybraným výstavám v Horáckém muzeu.

Od 26. listopadu 2017 probíhá výstava Století na lyžích, ke které připravujeme program pro ZŠ.

 

Na prohlídky a programy se můžete hlásit na 566598762 nebo na mailu alice.hradilova@nmnm.cz.