Horácké muzeum

Pro školy

Horácké muzeum nabízí komentované prohlídky stálé expozice pro žáky základních a středních škol. Prohlídka je dle domluvy v délce jedné nebo dvou vyučovacích hodin. Obsahem je prohlídka exteriéru a exponátů v interiéru muzea, ve které je žákům přiblížen tradiční život na Horácku, historie lyžování, sklářství a železářství. Část programu probíhá ve škamnách školní třídy z první republiky.

Provedeme vás i po pamětihodnostech Nového Města na Moravě – 1 vyučovací hodina.

Dále připravujeme krátkodobé programy k vybraným výstavám v Horáckém muzeu.

Na prohlídky a programy se můžete hlásit na 566598762 nebo na mailu alice.hradilova@nmnm.cz.

Vstupné: Mateřské školky – děti do 6 let zdarma, základní a střední školy 20 Kč na žáka za program nebo komentovanou prohlídku muzea. Strašidelné podzemí s mlejnkem 60 Kč na žáka, doprovod zdarma.