Horácké muzeum

Sbírky

NUMISMATIKA – nejobsáhlejší sbírka. Vedle nejpočetněji zastoupených mincí českého původu jsou zastoupeny i evropské státy a v malém počtu i státy zámořské. Fond byl získán převážně do r. 1960, doplňuje se jen vyjímečně při nových emisích.

 

TEXTIL – sbírky byly pořizovány od založení muzea, kdy byly orientovány převážně na měšťanské oblečení, z lidového prostředí byly získány výšivky. Systematický sběr výrobků místních tkalců, který započal od r. 1960, přinesl obsáhlou kolekci ručně  tkaných sukní a vzorků různých druhů lidových tkanin. Doplněna byla i kolekce síťování a zejména modrotisku včetně dokumentace součásné výroby v Olešnici. Za pozornost stojí rovněž sbírka ručních prací, pletení, háčkování.

 

KERAMIKA – sbírka majoliky různé provenience, početná produkce továren /Stará Role, Vranov, Olomoučany, Týnec, Znojmo, Šelty/, hrnčina, porcelán a kachle. Podle inventáře byla největší část souboru pořízena do 2. světové války, z toho největší část do 20. století.

 

SKLO – základem obsáhlé kolekce jsou výrobky horáckých skláren /Milovy, Herálec, Křižánky, Lubná, Bradlo, Posekanec/ a vývoj škrdlovického skla. Část fondu je cizí provenience. Podstatná část fondu pochází ze starých sběrů.

 

ŽELEZO – litina a kujné železo z kadovských hutí, kolekce náhrobních křížů. Základem fondu jsou staré sbírky.

 

DŘEVO – předměty na zpracování lnu, domácí a zemědělské nářadí, městský a lidový malovaný nábytek, barvířské a perníkové formy, střelecké terče.

 

LYŽAŘSKÉ EXPONÁTY – ojedinělý soubor sportovní výzbroje a výstroje, vývoj lyží a vázání, dokumentace výroby podniku Sport, ceny a medaile. Předměty byly získány od 60. let v souvislosti s instalací první expozice lyžování /1957/.

 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ – pozůstalost Karla Němce včetně štočků, pozůstalost Jiřího Židlického, oleje a litografie Františka Šíra z 1. poloviny 19. století, někteří současní umělci, historické obrazy majitelů panství.

 

LIDOVÉ UMĚNÍ – obrázky na skle, plastiky – včetně soudobých řezbářů.

 

MENŠÍ SBÍRKOVÉ SOUBORY – zbraně, cín, archeologie, hudební nástroje, lékárenské a měřící přístroje, hodiny, měšťanské drobnosti /vějíře, miniatury apod./, hračky, užitkové předměty ze slámy, loubku a proutí /včetně výrobků místní košíkářské školy a návrhů malíře a grafika Karla Němce/.

 

OSTATNÍ – podmalby na skle, formy na modrotisk, formy na perník, zbraně, předměty z cínu, střelecké terče.