Publikace

STRAŠIDLA, LYŽAŘI, SVATÍ 

Karel Němec ve sbírkách Horáckého muzea

Kniha věnovaná všestrannému novoměstskému umělci. Vydalo Horácké muzeum v prosinci 2019,

autoři: Alice Hradilová, Hana Klínková.

Cena 269,- Kč.

ZMIZELÉ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 

Procházka po domech, živnostech a řemeslech. Druhý díl úspěšné exkurze do minulosti Nového Města.

Vydalo Horácké muzeum v červnu 2019, kolektiv autorů.

Cena 199,- Kč.

MASARYK A NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ s příběhy novoměstských pomníků

 Knížka vydaná ke stému výročí vzniku republiky přibližuje osobnost našeho prvního prezidenta ve vztahu k jeho blízkým, ale i  přátelům z Novoměstska (Leander Čech, Karel Sáblík, Jan Karafiát..) , jeho návštěvy Nového Města 1906 a 1928. Druhá část je věnovaná novoměstským pomníkům vztahujícím se k české státnosti. 

Vydal Novoměstský okrašlovací spolek 2018, autor Jaromír Černý

cena 71,- Kč 

KOPCE MAJÍ K HORÁM BLÍZKO

Publikace pulsující mezi přírodovědou, astonomií, filozofií a poezií. Příručka pro detailní zkoumání a užívání světa. Zajímavé vzorce, nákresy, fotografie. Gesamkunstwerk.

Vydal Karel Daněk s podporou Nového Města na Moravě 2017, autor Karel Daněk.

cena 11,- Kč

RUMUNSKÉ VOJSKO V ROCE 1945 NA NOVOMĚSTSKU

Novoměstský okrašlovací spolek se  vydává po stopách rumunských křížů, které vznikly při pobytu rumunského vojska v okolí Nového Města na konci druhé světové války. Připomíná tak důležitou kapitolu v dějinách osvobození. Málokdo ví, že rumunská armáda osvobodila přes 1170 československých měst a obcí. Některé kříže a kaplička u Kadova již nestojí, ten u Kadova byl zásluhou okrašlovacího spolku obnoven.

Vydal Novoměstský okrašlovací spolek 2015, sestavil Jaromír Černý.

cena 60,- Kč

KRAJ NÁVRATŮ I LOUČENÍ

Nová publikace Věry Rudolfové má název Kraj návratů i loučení a navazuje na knihu Kraj návratů i setrvání, která vyšla v roce 2015. 
Obsahuje medailonky osobností kulturního života z Nového Města na Moravě a okolí. Jde o méně známé, nebo téměř zapomenuté umělce, kteří se tu narodili, tvořili, nebo se do svého rodiště rádi vraceli. Autorka se v publikaci věnuje i pražským a brněnským umělcům, kteří na Vysočině hledali inspiraci pro svou tvorbu. 
Touto publikací chce autorka připomenout širší veřejnosti méně známé umělce a kulturní pracovníky, přiblížit nejen jejich tvorbu, ale také životní osudy.

Vydalo nakladatelství TVÁŘE, Žďár nad Sázavou 2018, autor: Věra Rudolfová, 224 s.

Cena: 249 Kč.

 

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VČERA A DNES

Kniha nazvaná „Nové Město na Moravě včera a dnes“ s textem Kateřiny Skalníkové nenabízí pouze pohled do historie díky dobovým fotografiím města, ale ukazuje i srovnání se současnými fotografiemi Milana Šustra. Celobarevná publikace zve na pomyslnou procházku Novým Městem na Moravě a ukazuje proměny, jakými město prošlo během posledního století.

Vydalo nakladatelství TVÁŘE, Žďár nad Sázavou 2018, autoři: Milan Šustr a Kateřina Skalníková, 128 s.

Cena: 319 Kč.

 

KRAJ NÁVRATŮ I SETRVÁNÍ

Kniha navazuje na edici již vydaných publikací – Kraj věčných návratů, Kraj návratů a setkání, Kraj návratů a inspirace, Kraj návratů a vzpomínek. Obsahuje medailónky osobností kulturního života na Českomoravské vysočině. Osobností, které se tu buď narodily, působily a tvořily nebo se na Novoměstsko a Žďársko často vracely. Autorka chce touto publikací připomenout širší veřejnosti méně známé umělce a kulturní pracovníky, přiblížit nejen jejich tvorbu, ale také životní osudy.

Vydalo nakladatelství TVÁŘE, Žďár nad Sázavou 2015, autor: Věra Rudolfová, 192 s.

Cena: 229 Kč.

 

VZPOMÍNKY NA CYRILA MUSILA

Vzpomínky dcery, přátel a dalších pamětníků na lyžařského závodníka, podnikatele, odbojáře a politického vězně Cyrila Musila (1907-1977), rodáka z obce Studnice u Nového Města na Moravě.

Vydala Novoměstská kulturní zařízení, Nové Město na Moravě 2017, autor: Helena Zelená Křížová, čb foto, 44 s.

Cena: 68 Kč.

 

ZMIZELÉ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ. PROCHÁZKA NOVOMĚSTSKÝMI ULICEMI

Publikace Zmizelé Nové Město na Moravě je souborem statí věnovaných jednotlivým ulicím Nového Města na Moravě. Vychází ze seriálu článků publikovaných v místním zpravodaji Novoměstsko. Každá z historických ulic města je tu zastoupena několika články různých autorů. Pohledy do minulosti ulic založené na výzkumu dobových dokumentů přináší historik a městský kronikář Vít Křesadlo, významné
osobnosti spojené s určitou ulicí připomíná spisovatelka a novinářka Věra Rudolfová a to vše doplňují a oživují vzpomínky pamětníků.

Vydala Novoměstská kulturní zařízení, Nové Město na Moravě 2016, autoři: Kol. autorů, čb foto, 175 s.

Cena: 199 Kč.

 

ŘEČICE

Kniha seznamuje s historií obce od jejího vzniku až po současnost.

Vydala obec Řečice 2016, autor: Vít Křesadlo, čb foto, 316 s.

Cena: 350 Kč.

 

TOULKY ŽĎÁRSKÝMI VRCHY S BINOKULÁREM A MIKROSKOPEM

Česko- anglické texty.

Vydáno vlastním nákladem, Karel Daněk 2016, barevné foto, 80 s.

Cena: 111 Kč.

 

VENKOVSKÉ STAVBY NA MORAVSKÉM HORÁCKU

Autoři knihy PhDr. Věra Kovářů a Mgr. Jan Kuča otevírají na stránkách knihy půvab a hodnoty lidové architektury vesnic a městeček moravské části Vysočiny. Zároveň věnují pozornost historickým kořenům vzniku venkovské zástavby i jejím proměnám až k dnešním dnům.
Četné mapy a bohatá fotodokumentace slouží k orientaci čtenáře a k jeho informaci o kraji, vyhledávaném nejen pro přírodní krásy, ale také pro architektonické a výtvarné umění, jímž je Moravské Horácko neobyčejně přitažlivé.

Vydalo Nakladatelství Sursum a Novoměstská kulturní zařízení, Tišnov-Nové Město na Moravě 2009, autoři: PhDr. Věra Kovářů a Mgr. Jan Kuča, barevné foto, anglické resume, 267 s.

Cena: 410 Kč.

 

O ŽELEZÁRENSTVÍ NA NOVOMĚSTSKU

Aneb Jak se na Novoměstském panství vyrábělo železo a co všechno z toho pošlo. Kniha se věnuje historii dobývání a zpracování železné rudy na Novoměstsku. Najdete v ní informace o tom, jak se železo vyrábělo a údaje o konkrétních hutích (na Kadově, Kuklíku, Vříšti atd.) a příběhy, které se k železu pojí, např. legendu o silákovi Honzovi z Bříště. Přílohu tvoří dobové fotografie, mapky a nákresy , ale i fotografie pozůstatků zaniklé těžby a zpracování rudy (štoly, budovy hutí, zbytky milířů).

Vydal Novoměstský okrašlovací spolek, Nové Město n. M. 2013, autoři: Jaromír Černý a Miloslav Lopaur, 109 +24 s.

Cena: 85 Kč.

 

 

PŘEŽIL JSEM /FRONTOVÝ DENÍK Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY/

Novoměstský občan František Kubík prožil dva roky 1. světové války na ruské a italské frontě. Denně si stručně zapisoval hlavní události, které se ho týkaly a které sám viděl a prožil. Tyto stručné poznámky pak ve 20. letech přepsal a doplnil obsáhlejším textem a v 60. letech ještě přidal některé události, které se mu při prvním přepisování zdály bezvýznamné. Přepis deníku je doplněn obrazovou přílohou.

Vydalo Horácké muzeum, Nové Město na Moravě 2005, brož., 149 s, barevné foto, autor: František Kubík.

Cena: 115 Kč.

 

 

MĚSTO MÉHO SRDCE (NOVOMĚSTSKÉ OSOBNOSTI NA ROZHLASOVÝCH VLNÁCH)

Publikace představuje výtvarné umělce Vincence Makovského, Jana Štursu, Věru Frömlovou – Zezulákovou, Pavla Kopáčka, Arnošta Košíka, Jiřího Šebka;uměleckého knihvazače Bohuslava Plevu a geografa a kartografa Josefa Vykutila.
Autorka, redaktora Českého rozhlasu v Brně, vybrala a zpracovala do písemné podoby své pořady týkající se významných rodáků z Nového Města na Moravě.

Vydalo Horácké muzeum, Nové Město na Moravě 2002, brož., 54 s, černobílé foto, autor: Věra Rudolfová.

Cena: 55 Kč.

 

LETEM NOVOMĚSTSKÝM SVĚTEM (KRATOCHVILNÉ I POUČNÉ HISTORKY Z LET DÁVNÝCH I NEDÁVNÝCH)

Kniha přináší ze života v Novém Městě z období konce monarchie i komunistického teroru padesátých let.

Vydal Novoměstský okrašlovací spolek 2014, sestavil: Jaromír Černý, 76 s.

Cena: 70 Kč.

 

 

OZVĚNA NEJEN Z OCHOZY (ZÁBAVNÉ I POUČNÉ ČTENÍ O LESÍCH NA NOVOMĚSTSKU)

V další publikaci z edice Vlastivědné střípky novoměstské se dozvíte zajímavosti o lesích v majetku lesa, ale i o lesích, které patřily nadaci Marie Školské z Brna a hospodařil v nich její nadační velkostatek v Novém Městě na Moravě.  Nejvíce prostoru je věnováno lesu Ochoza na okraji Nového Města.

Vydal Novoměstský okrašlovací spolek 2012, autor: Jaromír Černý, 56 s.

Cena: 53 Kč.

 

 

POČÁTKY PERNŠTEJNŮ NA NOVOMĚSTSKU

Publikace vydaná v rámci Roku Pernštejnů se zabývá významným šlechtickým rodem, jehož významnou državou bývalo i Nové Město a konkrétními pány jako byl Vilém II. z Pernštejna, Vratislav II. z Pernštejna , řečený Nádherný a Jan a Maxmilián z Pernštejna. Řeší otázku, jestli nejslavnější z Pernštejnů, Vratislav II. byl opravdu takovým bezchybným dobrodincem, za kterého je považován.

Vydal Novoměstský okrašlovací spolek, Nové město n. M. 2012, autor: Jaromír Černý, 64 s.

Cena: 63 Kč.

 

SGRAFITA NA KOSTELE SV. KUNHUTY V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Publikace reaguje na zrestaurování sgrafit na kostele svaté Kunhuty. Vzhledem k vydavatelskému záměru je hlavní pozornost publikace věnována sgrafitové výzdobě fasády, vytvořené místním malířem a grafikem Karlem Němcem koncem 20. let 20. století. Informace o obsahu jednotlivých obrazů, které zaplňují téměř celou plochu objektu, doplňují údaje o vyobrazených atributech jednotlivých postav i o jejích patronství. Úvodní kapitola seznamuje stručně s historií nejstarší budovy ve městě. Závěrečná část o autorovi sgrafit obsahuje i soupis dochované sgrafitové výzdoby v Novém Městě na Moravě.

Vydalo Horácké muzeum, Nové Město na Moravě 2001, brož., 68 s, barevné a černobílé foto, anglické a německé resume, autor: Zdenka Chocholáčová.

Cena: 70 Kč.

 

 

DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN V OKRESE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU A OKOLÍ

Publikace vzniklá jako katalog k mineralogické expozici Horáckého muzea se věnuje historii a současnosti průzkumu a těžby nerostů na území bývalého žďárského okresu s přesahem za hranice (včetně Čech). Připomenuty jsou rovněž projekty prováděné hornickým způsobem. Do publikace je vložena přehledná mapa. Seznam použité literatury obsahuje 198 položek.

Vydalo Horácké muzeum, Nové Město na Moravě 2000, brož., 67 s, černobílé foto, autor: Jindřich Pařízek.

Cena: 66 Kč.

 

 

IVAN SEKANINA (1900 – 1940)

Monograficky koncipovaná publikace připomíná život a dílo novoměstského rodáka, známého především jako bojovníka proti fašismu. Autor rozčlenil tématiku do devíti kapitol: Rodinné prostředí, Prostějov a Jiří Wolker, Vysokoškolská studia, Vůdcem socialistických studentů, Na kulturní frontě, Funkcionářem satelitních organizací KSČ, Proti fašismu a válce, Lipský proces, Život proti smrti. Muzeum ji doplnilo vzpomínkou místního spoluvězně z koncentračního tábora. Příležitostí k vydání první monografie v republice bylo 100. výročí narození významného antifašisty, zavrženého vlastní stranou.

Vydalo Horácké muzeum, Nové Město na Moravě 2000, brož., 52 s, černobílé foto, autor: Pavel Marek.

Cena: 58 Kč.

 

 

PŘÍBĚH TÉMĚŘ ZAPOMENUTÉHO POLITIKA JAROMÍRA NEČASE

Práce určená původně jako příspěvek do odborného tisku vyšla ke 100. výročí narození novoměstského rodáka, ministra sociální péče a člena československé exilové vlády v Londýně. Hlavní pozornost je věnována činnosti ing. Jaromíra Nečase v době před Mnichovem a za okupace. Textová příloha čerpá z regionálního tisku a exilového týdeníku Čechoslovák. Připomenutí Nečasovy osobnosti by mělo být pobídkou ke zpracování monografie tohoto politika s velkým morálním kreditem.

Vydalo Horácké muzeum, Nové Město na Moravě 2000, brož., 24 s, černobílé foto, autor: Jiří Mikulka.

Cena: 38 Kč.

 

 

HANIN KUFŘÍK

Pozoruhodný skutečný příběh židovské dívky Hany Bradyové z Nového Města na Moravě. Dívka zahynula v nacistickém vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Příběh rodiny Bradyových zrekonstruovala Fumiko Išioka, zakladatelka Tokijského centra pro studium holocaustu, ve kterém se v roce 2000 objevil kufřík, na jehož vrchní straně byla bíle napsána tato slova: Hana Brady, 16.5.1931, sirotek. Záhada Hanina kufříku zavede čtenáře knihy o 70 let zpět k malé dívce a její rodině, která žila šťastně v Československu, než došlo k nacistické invazi. Předmluva Hanina bratra Jiřího Bradyho. K. Levine pracuje jako producentka a za svoji práci pro rozhlas získala řadu ocenění.

Vydal Portál, Praha 2013, 117 s., čb foto, autor: Karel Levine.

Cena: 190 Kč.

 

 

HISTORICKÝ KALENDÁŘ NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA LÉTA 1850- 1918

Úvod knihy obsahuje stručné dějiny Nového Města do roku 1850, dále kapitolu shrnující dění v Rakouské monarchii a Českých zemích v letech 1850-1918. Následuje heslář, obsahující významné události ve městě podle data. V příloze jsou černobílé fotografie z tohoto časového období.

Vydalo Nové Město n. M. 2005, autoři: Vít Křesadlo a Miroslav Kružík.

Cena: 175 Kč.

 

HISTORICKÝ KALENDÁŘ NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA LÉTA 1918 – 1945

Po úvodní kapitole České země za republiky a protektorátu následuje heslář významných událostí ve městě seřazených podle data. Černobílé fotografie z tohoto období dějin města doplňují texty v závěru knihy.

Vydalo Nové Město n. M. 2008. autoři: Vít Křesadlo a Miroslav Kružík.

Cena: 270 Kč.

 

 

HISTORICKÝ KALENDÁŘ NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA LÉTA 1945 – 1990

Po úvodní kapitole České země a Československo v letech 1945 – 1990 následuje heslář významných událostí ve městě seřazených podle data. Dále jmenný a místní rejstřík, seznam farářů, předsedů NV atd. Černobílé fotografie.

Vydalo Nového Město n. M. 2011, autoři: Vít Křesadlo a Miroslav Kružík.

Cena: 270 Kč.

 

 

NOVOMĚSTSKÝ OKRES I., II. (Vlastivěda moravská)

Reprint Vlastivědy moravské z roku 1948 s předmluvou R. Hurta o autorovi. Kniha se postupně věnuje přírodnímu obrazu (geologické poměry, horopis, podnebí, květena, zvířena ,..), osídlení, složení a zaměstnání obyvatelstva a jednotlivým obcím. Černobílé fotografie.

Vydal Garn 2010, autor: J. F. Svoboda, 750 s., přílohy: mapa, cd rom.

Cena: vázaný 877 Kč.

     

 

ŽĎÁRSKÝ OKRES (Vlastivěda moravská)

Reprint vydání z roku 1937. Autor J. F. Svobodazpracoval přírodní poměry a místopis jednotlivých obcí okresu. V příloze čb fotografie a mapa.

Vydal Garn 2010, autor: J. F. Svoboda, 400 s.

Cena: brožovaný 500 Kč.

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Výpravná historická kniha s mnoha barevnými i černobílými fotografiemi. Věnuje se historii města, tradičním řemeslům, cechům, průmyslovým odvětvím, stavebním a uměleckým památkám, životem a tvorbou novoměstských výtvarníků, spolkům, významným osobnostem, slavným sportovcům , krajině a připojeným obcím.

Vydal Elmar, Havlíčkův Brod 2009, 183 s., autor: Lucie Marková.

Cena: 525 Kč.

 

ZÁMEK ŽĎÁR A ZELENÁ HORA na starých pohlednicích 

Pohlednice od r. 1895 s komentáři, historický úvod.

Vydalo nakladatelství Tváře, Žďár n. S. 2011, autoři: V. Cisár, K. Černý, J. Líbal, M. Šustr, 119 s.

Cena: 310 Kč.

 

1000 LET RODU BELCREDI

Česko – německy psaná kniha pojednávající o historii rodu Belcredi, jednoho z významných moravských šlechtických rodů. Jeho kořeny sahají na italský venkov, do povodí řeky Pád, kde se ve středověku nacházel hrad markýzů z Belcreda. Jedna z větví rodiny se usadila na zámku v nedalekém Jimramově a dnes je opět v jejím vlastnictví. Kniha autor věnoval svému otci, Ludvíku Belcredi, jehož osud výrazně poznamenala komunistická zvůle poválečných let. Knihu doprovází množství barevných fotografií a rodokmeny členů rodu.

Vydal autor Ludvík Belcredi vlastním nákladem, Brno 2010, 309 s.

Cena: 485 Kč.

 NOVOMĚSTSKO ve fotografiích Jana Truksy

Kniha převážně barevných fotografií regionu (města a obce, krajina, lidová architektura…) doplněných krátkými texty v anglickém a německém jazyce.

Vydalo Nové Město n. M. 2009, 148 s., autor fotografií: Jan Truksa, slovem doprovodili Jan Truksa, Mgr. J. Truksová, Mgr. J. Vachovcová. Úvodní slovo Z. Marková.

Cena: 245 Kč.

 

ČÍTANKA VYSOČINY

Kniha věnovaná spisovatelům a básníkům Vysočiny od rané historie po současnost. Ukázky z děl, vzpomínky, faktografické údaje. Černobílé fotografie.

Vydala obec Štěpánov nad Svratkou 2009, autor: Hynek Jurman, 190 s.

Cena: 160 Kč.

 

(NEJEN) HORÁCKÁ KUCHAŘKA ANEB POVÍDÁNÍ O JÍDLE, VAŘENÍ, ZVYCÍCH A TRADICÍCH

Exkurze do historie vaření na Horácku (recept na jabkovec či mrkvance), domácí chleba, polévky, zabijačka, likéry, vánoční cukroví i postní jídla, nápoje z bylin atd. Kniha je doplněná barevnými fotografiemi.

Vydáno vlastním nákladem autorky Heleny Zelené Křížové, Rokytno 2013, 115 s.

Cena: 100 Kč.

 

 

POVĚSTI Z HORÁCKA A ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ

Několik desítek pověstí, které se vztahují k zajímavým místům Žďárských vrchů (Samotín, Studnice, Bohdalecká skála nebo Harusák), hastrmani, víly, čerti a různá jiná strašidla. Ilustracemi doprovodila Marta Hauptmanová.

Vydáno vlastním nákladem autorky Heleny Zelené Křížové, Rokytno 2013, 103 s.

Cena: 110 Kč.

STERNEKÜCHE NEUSTADT IN EUROPA

Německy psaná kniha s podtitulem Regionální a mezinárodní recepty spřátelených Nových měst v Evropě. Kniha nabízí recepty z Německa, Rakouska, České republiky a  Slovenska, mimo jiné i svatební koláčky z Nového Města na Moravě. Kniha je bohatě ilustrována barevnými fotografiemi z Nových měst a také kulinářských specialit.

Vydalo Impressum, Breuberg-Neustadt, 143 s.

Cena: 160 Kč.

 

 

RADEŠÍNSKÁ SVRATKA 

Publikace věnovaná historii obce Radešínská Svratka ve 20. století.

Vydala obec Radešínská Svratka 2012, autor: Marie Vařejková, 145 s.

Cena: 100 Kč.

 

 

VYSOČINA DO KAPSY

Barevné fotografie významných památek a přírodních úkazů s česko-anglicko-německými texty. Součástí knihy je DVD.

Vydal fotoateliér Video-Foto-Kunc 2011, autor: Vladimír Kunc, 172 s.

Cena: 305 Kč.