Výstava scénografií Ivy Němcové

Rubriky: Horácké muzeum
Alice Hradilová  Sdílet článek na nebo

Výstava představuje tvorbu výjimečné osobnosti české scénografie, předčasně zesnulé Ivy Němcové (1980–2015). Je jedinečnou příležitostí vhlédnout do tvůrčího procesu jejího vynikajícího a inspirujícího, třebaže nedokončeného díla. Hlavním komponentem …

Výstava scénografií Ivy Němcové

Výstava představuje tvorbu výjimečné osobnosti české scénografie, předčasně zesnulé Ivy Němcové (1980–2015). Je jedinečnou příležitostí vhlédnout do tvůrčího procesu jejího vynikajícího a inspirujícího, třebaže nedokončeného díla. Hlavním komponentem výstavy jsou makety scén, doplněné videoinstalacemi a audiomateriálem, přibližujícím okolnosti a kontext jednotlivých prací. U příležitosti výstavy také vychází výpravná česko-anglická publikace prezentující všestranný talent Ivy Němcové. Mapuje především její výtvarnou tvorbu pro divadlo, nalezneme zde však též záběry z filmů a hudebních klipů, na nichž se výtvarnice podílela, dokumentaci site-specific projektu nebo atraktivní a originální ukázky designu netradičních šperků či osvětlovacích těles. Ačkoliv je kniha koncipována především jako obrazové svědectví, obsahuje též texty vzpomínkového i odborného charakteru, komentáře a postřehy samotné scénografky, rovněž tak soupis jejího díla. Výstavu i knihu iniciovali a připravili autorčini přátelé a spolupracovníci v přesvědčení, že dílo Ivy Němcové je natolik exkluzivní, že se může stát cennou inspirací i studijním materiálem (v doslovném i širším slova smyslu), neboť je v něm obsaženo cosi velmi podstatného ze scénického umění začátku 21. století.

Výstavu si můžete prohlédnout do neděle 12. září, v sobotu 11. září chystáme v rámci Dne památek komentovanou prohlídku s Draganem Stojčevskim.

The exhibition presents works by the prematurely deceased extraordinary Czech scenographer Iva Němcová (1980–2015). It is a unique opportunity to have an insight in the creative process of her exquisite and inspiring, yet unfinished work. The main components of the exhibition are models of her designs with video installations and audio material, which outlines circumstances and context of her works. The exhibition is also the occasion to publish a high-budget book presenting Iva Němcová’s universal talent and her visual works for theatre. The book is intended to be a visual testimony as it features materials from author’s archive as well as memories and texts written by experts, commentaries and observations made by the stage designer. The book was initiated and prepared by author’s friends and colleagues as they believe that Iva Němcová’s work is so exclusive it can become great inspiration and study material; it contains something essential from scenic arts from the beginning of the 21st century.

The exhibition will last till the 12th of September 2021. Guided tour with Dragan Stojčevski is being prepared for the 11th of September 2021.

Soubory ke stažení