Horácké muzeum

Výstava Architekt Jaroslav Vajdiš – fotografie, kresby, plány

Rubriky: Horácké muzeum
/ Alice Hradilová

Unikátní černobílé fotografie, ručně kreslené plány a kresby především lidové architektury nejen Novoměstska od architekta Jaroslava Vajdiše (1920 – 2006), který zdokumentoval mnoho dnes již …

Výstava Architekt Jaroslav Vajdiš – fotografie, kresby, plány

Unikátní černobílé fotografie, ručně kreslené plány a kresby především lidové architektury nejen Novoměstska od architekta Jaroslava Vajdiše (1920 – 2006), který zdokumentoval mnoho dnes již zaniklých krás venkovské krajiny.

Jaroslav Vajdiš se narodil se v Přílepech u Holešova, vyrůstal v Hodoníně. Vystudoval architekturu na Vysokém učení technickém v Brně. Už od studií se specializoval na lidovou architekturu. Po 2. světové válce působil v Ústavu architektury a územního plánování a od roku 1957 ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových a městských objektů. Posléze získal vlastní pracovní skupinu pro výzkum a dokumentaci lidové architektury. Vytvořil velké množství dokumentace průzkumů a zaměření, které jsou nejen precizní, ale mají zároveň i vysokou hodnotu výtvarnou.

Ve své tvorbě propojoval Jaroslav Vajdiš pragmatismus vědce, dokumentátora a projektanta s výtvarným cítěním. To je nejvíce patrné na jeho fotografiích, kde se mu v obrazech zanikající tradiční venkovské krajiny podařilo zachytit Genia loci míst, vzájemné vztahy a souznění lidí s přírodním prostředím. Jeho fotografie představují jedinečnou syntézu vědeckého dokumentu a uměleckého obrazu.