Horácké muzeum

Vernisáž výstavy Vcházení do obrazů Josefa Jambora

Rubriky: Horácké muzeum
/ Alice Hradilová

Zveme vás na zahájení výstavy, která doprovází knihu Vcházení do obrazů Josefa Jambora. Jejím autorem je Petr Halas a kolektiv jeho kolegů z Ústavu geoniky …

Vernisáž výstavy Vcházení do obrazů Josefa Jambora

Zveme vás na zahájení výstavy, která doprovází knihu Vcházení do obrazů Josefa Jambora. Jejím autorem je Petr Halas a kolektiv jeho kolegů z Ústavu geoniky Akademie věd. Na výstavě uvidíte vzácné originály od Josefa Jambora, například obraz Milovský rybník z roku 1957 (na plakátě výstavy). Zapůjčilo nám jej město Tišnov, kde jinak visí na radnici. Vybrané obrazy zachycují krajinu v bezprostředním okolí Nového Města (Horní dvůr, Tři kříže) a v okolí Blatin, kde měl Josef Jambor chalupu. Náplní výstavy je jsou ale především výsledky výzkumu změn krajiny na základě dohledávání reálných předloh krajinomaleb a interpretace změn krajiny s použitím historických fotografií, map nebo literárních pramenů. Nejnápadnějším proměnlivým prvkem krajiny je podle Petra Halase a jeho týmu vegetace, takže změny krajiny interpretují zejména z hlediska změn flóry. Návštěvníka například potěší, že na Kuklíku stále roste kuklík, ale zároveň může být zarmoucen některými nevratnými změnami v oblasti lidové architektury. Výpravnou knihu – fascinující veledílo s bohatou obrazovou přílohou (reprodukce Jamborových obrazů, historické i současné fotografie míst jako jsou Blatiny, Milovy nebo okolí Nového Města, mapy, dokumentace flóry a lidové architektury) – si můžete v rámci výstavy i zakoupit za 450 Kč, stejně jako krásné reprodukce Jamborových obrazů v podobě pohlednic formátu A5.

Na zahájení výstavy ve čtvrtek 22. září v 17 hodin nás autor knihy provede jejím obsahem a můžeme si povídat o krajině Novoměstska a jejích proměnách.