Výstava Svět za oponou: Ochotnické divadlo v Novém Městě

Rubriky: Horácké muzeum
Libor Denk  Sdílet článek na nebo

Svět za oponou: Ochotnické divadlo v Novém Městě Kurátor Mgr. Libor Denk Snad každý jsme za svůj život navštívili nějaké divadelní představení. Svět za oponou …

Výstava Svět za oponou: Ochotnické divadlo v Novém Městě

Svět za oponou: Ochotnické divadlo v Novém Městě

Kurátor Mgr. Libor Denk

Snad každý jsme za svůj život navštívili nějaké divadelní představení. Svět za oponou z perspektivy diváka je nám tedy většinou dobře znám. Co ale svět, kde představení tvrdou prací vznikají? Jaké jsou identity ochotníků a kde se myšlenka ochotnické spolkové činnosti vzala? To vše budou otázky, které se budeme na naší výstavě snažit zodpovědět. Jako ochutnávku mi dovolte krátký exkurz do historie.

Při hledání počátků organizované činnosti ochotnického divadla se musíme poohlédnout do druhé poloviny 19. století, kdy společně s rodící se občanskou společností začaly vznikat i první spolky. Ty často přijímaly členy z rozličných společenských tříd a pomáhaly tak překlenout sociální rozdíly. Svým zaměřením cílily na nejrůznější oblasti – např. kultura, vzdělávání, tělovýchova či dobročinnost.

Významné postavení mezi kulturními spolky měli i ochotníci. Často se jednalo o spolky, které se například svými hrami vymezovaly vlastenecky a mohly tak své diváky názorově formovat.

Historicky první představení divadelních ochotníků v Novém Městě se odehrálo v roce 1860. Tehdy zde hostovala divadelní společnost, jejíž německy hraná představení publikum příliš nezaujala. Ředitel sboru se tak rozhodl uspořádat české představení a přizval k němu místní divadelní nadšence. Hra Čech a Němec od Jana Nepomuka Štěpánka zaznamenala u diváků úspěch a založila tradici novoměstských ochotnických představení. Neoficiální divadelnické sdružení fungovalo od roku 1869 pod vedením obchodníka Josefa Čípka a záštitou čtenářsko-zpěváckého spolku Horák.

V roce 1880 byl založen Spolek divadelních ochotníků Klicpera, čímž byly položeny základy organizované činnosti ochotnického divadla v našem městě. Je také nutné zmínit, že členství v tomto spolku bylo považováno za velice prestižní. Připomeneme například dlouholetého starostu a stavitele mnoha novoměstských domů Josefa Sadílka. Kromě své funkce v zastupitelstvu byl i předsedou a režisérem zmíněného spolku. Činnosti se účastnilo také velké množství zámožných živnostníků, obchodníků či učitelů.

To stručně k počátkům místní ochotnické činnosti. Zajímá vás i zbytek ochotnického příběhu? Rádi vám jej budeme vyprávět prostřednictvím naši nové výstavy. Výklad bude doplněn o dobové kulisy, rekvizity, fotografie či archiválie. Současně budete mít možnost zahrát si jednoduchá představení, práci osvětlovače či zhlédnout sestřih představení. Výstava bude k vidění od 17. září do 28. listopadu 2021. Budeme se těšit na vaši návštěvu!

 
Dotazník