Horácké muzeum

„Kamenná kronika zemřelých“: 3 mil. pohřbených a česká stopa

Rubriky: Horácké muzeum
/ Libor Denk

Přibližně 3 000 000 zemřelých a 250 000 hrobů. To jsou hlavní čísla, která reprezentují VÍDEŇSKÝ ÚSTŘEDNÍ (či centrální) HŘBITOV (Wiener Zentralfriedhof). Právě tam jsme …

„Kamenná kronika zemřelých“: 3 mil. pohřbených a česká stopa

Přibližně 3 000 000 zemřelých a 250 000 hrobů. To jsou hlavní čísla, která reprezentují VÍDEŇSKÝ ÚSTŘEDNÍ (či centrální) HŘBITOV (Wiener Zentralfriedhof). Právě tam jsme se v cyklu PřeŽij historii na cestách vypravili, přičemž jsme kladli důraz na českou stopu. 

Doufáme, že pro vás bude mini-dokument přínosný a osloví vás výrazný genius loci místa.

Libor Denk

https://www.instagram.com/prezijhistorii/