Přednáška o „osmašedesátém“ v muzeu

Alice Hradilová  Sdílet článek na nebo

Naděje, zmar a protiokupační humor aneb „Osmašedesátý“ (nejen) v reflexi dobového tisku Přednáška PhDr. Martina Šikuly (kronikáře obce Bohuňov) spojená s rozsáhlou prezentací čítající na …

Přednáška o „osmašedesátém“ v muzeu

Naděje, zmar a protiokupační humor
aneb „Osmašedesátý“ (nejen) v reflexi dobového tisku

Přednáška PhDr. Martina Šikuly (kronikáře obce Bohuňov) spojená s rozsáhlou prezentací čítající na dvě stovky snímků přiblíží atmosféru roku 1968 od nadějného jara až po reakce na srpnovou invazi. Hlavním obrazovým a textovým pramenem budou desítky ukázek nejen karikatur z okresních a krajských novin z Čech, Moravy a Slezska, které autor přednášky postupně dohledává z dobového tisku v archivech a ve vědeckých knihovnách. Nebude chybět zasazení do souvislostí, některé zajímavosti a v neposlední řadě též několik poznámek k „osmašedesátému“ v našem regionu. Přijďte v úterý 21. srpna v 17 hodin do Horáckého muzea.