Odbojáři Královi z Jiříkovic

Rubriky: Horácké muzeum
Veronika Teplá  Sdílet článek na nebo

(Helena Zelená Křížová: Jiříkovice, jak je (možná) neznáte) Rodina Králová z Jiříkovic se také zapojila do odboje. V jejich domě našli azyl čeští odbojáři Jaromír …

Odbojáři Královi z Jiříkovic

(Helena Zelená Křížová: Jiříkovice, jak je (možná) neznáte)

Rodina Králová z Jiříkovic se také zapojila do odboje. V jejich domě našli azyl čeští odbojáři Jaromír Mrkos a Vincenc Koutník. Jejich pobyt byl ale prozrazen.

Ono mrazivé ráno 8. ledna 1945 chvíli před rozedněním obstoupili Jiříkovice němečtí vojáci vedení příslušníky gestapa. Jejich cílem byl právě statek rodiny Královy.

Gestapo chtělo odvést dokonalou práci a chytit pachatele přímo při činu. Důkaz, že v domě přespaly nějaké cizí osoby, sice nalezlo, ale Koutník s Mrkosem jim unikli. Osud Králových však byl zpečetěn.

Otec Jan i synové Jaroslav, Jan a František, byli donuceni lehnout si na zledovatělý sníh a začal výslech doprovázený sérií početných kopanců a ran. Ušetřena nebyla ani matka tří synů a manželka Jana Krále, Marie. Také ona byla vystavena nelidskému zacházení. Ona jediná ale nakonec zůstala doma, Jan Král a tři synové byli odvezeni do vězení v Jihlavě a odtud transportováni 8. 4. 1945 do koncentračního tábora Mauthausen v Horních Rakousích.

Koncentrační tábor Mauthausen byl osvobozen počátkem května 1945. Královi se už ale osvobození nedočkali. Záznamy o českých vězních v koncentračním táboru Mauthausen 1938 – 1945 ukazují, že právě tam zemřeli čtyři jiříkovičtí obyvatelé:
Král Jan (23. 12. 1889), datum příchodu transportu do Mauthausenu – 9. 4. 1945, důvod ukončení věznění – zemřel-popraven-plyn 10. 4. 1945.
Král Jaroslav František – (4. 6. 1920) datum příchodu transportu do Mauthausenu – 9. 4. 1945, důvod ukončení věznění – zemřel-popraven-plyn 10. 4. 1945.
Král Jan – (28. 4. 1922), datum příchodu transportu do Mauthausenu – 9. 4. 1945, důvod ukončení věznění – zemřel-popraven-plyn 10. 4. 1945.
Král František (26. 12. 1925) – datum příchodu transportu do Mauthausenu – 9. 4. 1945, důvod ukončení věznění – zemřel-popraven-plyn 10. 4. 1945.“
Marie Králová svého muže i syny přežila. Podle vzpomínek pamětníků se z tragédie, která postihla jejich rodinu, už nikdy zcela nevzpamatovala. Zemřela v osamění v roce 1959. Dům rodiny Králů byl zbořen v roce 1971.

František Král

Jan Král st.