Horácké muzeum

Nový podcast muzea (Pře)Žij historii

Rubriky: Horácké muzeum
/ Libor Denk

Historik Horáckého muzea Libor Denk a Barbora Dietrichová (Národní památkový ústav a Katedra historie FF UPOL) založili nový podcast (Pře)Žij historii, který bude vycházet jednou …

Nový podcast muzea (Pře)Žij historii
Historik Horáckého muzea Libor Denk a Barbora Dietrichová (Národní památkový ústav a Katedra historie FF UPOL) založili nový podcast (Pře)Žij historii, který bude vycházet jednou měsíčně.
Asi každý, kdo studoval některé z humanitních či společenských věd, se v průběhu svého studia setkával s otázkami: „A co z toho pak budeš dělat?“ „K čemu je to dobré?“ a jistě si i vyslechl, že nesežene práci v oboru a pokud ano, tak špatně placenou. Tyto otázky, stejně jako přesvědčení o neuplatnitelnosti absolventů humanitních a společenskovědních oborů, souvisí s všeobecně rozšířeným nepochopením toho, k čemu je práce lidí s tímto typem vzdělání vlastně dobrá. Má to jistě i své hlubší historické kořeny, jedním z problémů je však i prezentace oborů a institucí, v nichž je možno toto vzdělání uplatnit. To je jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli založit tento projekt. Jako absolventi oboru historie, navíc pokračující dále i v doktorském studiu, kteří si během svých studií vyslechli o jejich smyslu ledasco, bychom se rádi alespoň drobným dílem pokusili přispět ke změně onoho často negativního náhledu na význam a smysluplnost především námi studovaného oboru. Prostřednictvím hostů našeho podcastu bychom chtěli přiblížit práci lidí, kteří se rozhodli zasvětit svůj obor historii. Pokusíme se díky nim ukázat, že práce historika není jen o znalosti letopočtů, ale že může být i velmi zajímavá a i pro „laickou“ veřejnost prospěšná a zaslouží si tak i adekvátní finanční ohodnocení. Naší snahou je tak přispět k tomu, aby mohly budoucí generace historiků opravdu „žít historií“ a nemuseli se jen pokusit ji „přežít“.
Bára a Libor
První díl podcastu s PhDr. Vojtěchem Kesslerem, Ph.D. (pracovník Historického ústavu AV ČR z Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin) si můžete poslechnout ZDE
👇Projekt můžete sledovat na:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091152824683
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/prezijhistorii/