Horácké muzeum

Muzeum na Novodvorky – Slavnost vody s Efemer

/ Alice Hradilová

Letošní Novodvorky zahájí vodní slavností náš speciální host Lucie Králíková (Efemer). Zahradnice, umělkyně, milovnice malých radostí. Její kniha Svátosti / Sacraments, ve které hledá zapomenuté …

Muzeum na Novodvorky – Slavnost vody s Efemer

Letošní Novodvorky zahájí vodní slavností náš speciální host Lucie Králíková (Efemer).

Zahradnice, umělkyně, milovnice malých radostí.

Její kniha Svátosti / Sacraments, ve které hledá zapomenuté zvyky a malé slavnosti, je knižním skvostem.

Lucie Králíková

O slavnostech a hostech

Za dlouhých obdobích sucha, v čase podvečerním, scházely se dívky, procházely krajinou a navštěvovaly prameny. Společně je vyčistily od nánosů bláta a listí a jejich dna vyložily kameny. Zpívaly vodě a prosily o déšť. Každým svým drobným gestem péče projevovaly vodě úctu. Protože voda byla a je životně důležitá. Dnes si na její nenahraditelnost opět rozpomínáme, když míjíme rozpraskaná suchá pole, když nám vysychají studny, mizí mokřady… Proto jsme se rozhodli znovu „občerstvit“ prameny naším zájmem, přítomností, chůzí a péčí. Srdečně vás zveme k slavnostní procházce, k čištění jednotlivých pramenů zakončeném společným obřadem a symbolickou hostinou v rozkvetlé májové krajině. Prosím, pokud chcete, můžete přinést na sváteční tabuli jídlo, které máte v rodině rádi a podělit se s ostatními.

Lucie Králíková , Efemer

www.efemer.cz

 

Sraz na dvorku muzea ve 13:00, vyrazíme ke studánkám v Oboře.