Karel Šimon

Rubriky: Horácké muzeum
Veronika Teplá  Sdílet článek na nebo

(úryvek z publikace Jiřího Plachého: „Zahraniční armáda 1939-1945 (místo narození : politický okres Nové Město na Moravě)“ Narodil se 7. prosince 1919 v Hlinném. Po vychození …

Karel Šimon

(úryvek z publikace Jiřího Plachého: „Zahraniční armáda 1939-1945 (místo narození : politický okres Nové Město na Moravě)“

Narodil se 7. prosince 1919 v Hlinném. Po vychození obecné školy a tří tříd měšťanky se vyučil truhlářem. Před válkou byl členem Sokola a pravděpodobně absolvoval i civilní pilotní výcvik. Dne 13. června 1938 předstoupil dobrovolně před odvodní komisi a 20. července téhož roku nastoupil prezenční vojenskou službu u cvičné letky leteckého pluku 2 Dr. Edvarda Beneše v Olomouci. Od začátku září 1938 byl pilotním žákem a absolvoval plukovní poddůstojnickou školu. K 1. březnu 1939 jej jmenovali pilotem-letcem. Dne 26. března 1939 však byl v důsledku okupace propuštěn na trvalou dovolenou.

Dne 7. srpna 1939 vstoupil v Krakově do Zahraniční vojenské skupiny československé, kde obdržel číslo 1554. Neodjel s posledním transportem do Francie a v září 1939 se mu pravděpodobně podařilo dostat do Rumunska. Odtud pak více méně na vlastní pěst pokračoval v cestě.

V době, kdy odešel za hranice, žili jeho rodiče v obci Lány na Důlku (dnes součást Pardubic). V této vsi měl Karel Šimon také od 20. června 1938 domovskou příslušnost. Před tím byl příslušný do obce Slatina v okrese Hradec Králové.

Již 28. září 1939 se hlásil v Agde, kde pak zřejmě zůstal v letecké skupině až do 6. června 1940. Následně byl odeslán do Bordeaux, avšak již 19. června evakuoval do Velké Británie, kam dorazil o dva dny později. V polovině ledna 1940 získal hodnost svobodníka a koncem června téhož roku desátníka.

Dne 25. září 1940 byl přemístěn k 312. čs. stíhací peruti RAF. Nikoliv však jako výkonný letec, ale k pozemnímu personálu. Teprve 5. června 1941 zahájil letecký výcvik. V polovině srpna 1941 nastoupil k No. 4 Initial Training Wing v Paigntonu v Devonu. Počátkem listopadu 1941 odešel přechodně k Čs. depotu v Cosfordu, avšak od prosince 1941 do začátku dubna 1942 prodělal kurz u No. 3 Elementary Flying Training School v Shellingfordu. Následně byl odeslán do školy pro obnovení leteckých návyků osádek (Air Crew Refresher School). V té době byl povýšen v britské hodnosti na Temporary Sergeant, i nadále však pokračoval ve výcviku. V době od září 1942 do února 1943 byl v Kanadě u No. 34 Service Flying Training School, dislokované v Medicine Hat v Albertě. Krátce před odjezdem, 28. srpna 1942, obdržel britský pilotní odznak.

Po návratu byl zařazen k československé letce 6. operačně výcvikové jednotky. Dne 24. dubna 1943 zahynul při cvičném letu. Během nácviku bombardování nad mořem v Solwayském zálivu, asi 15 kilometrů jihozápadně od Sillothu, začal letoun typu Wellington z neznámých důvodů hořet. V plamenech se zřítil do moře, při dopadu explodoval a potopil se. Nikdo z posádky nepřežil. Tělo Karla Šimona vyplavilo moře teprve 17. června 1943 a následujícího dne byl pohřben na hřbitově Troqueer v Dumfries. Příčina havárie zůstala neobjasněná, přičemž jako možný důvod bývá někdy uváděna i sabotáž provedená Iry.