Hledáme nového muzejníka

Rubriky: Horácké muzeum
Veronika Teplá  Sdílet článek na nebo

Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě vyhlašují výběrové řízení na pozici Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů Horáckého muzea Nabízíme: • úvazek 1 • platovou …

Hledáme nového muzejníka

Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě

vyhlašují výběrové řízení na pozici

Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů Horáckého muzea

Nabízíme:
• úvazek 1
• platovou třídu 10
• předpokládaný nástup 1. 7. 2020

Požadavky:
• dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům
• státní občanství ČR (příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk)
• vysokoškolské vzdělání v oblasti muzejnictví a historie
• občanská a morální bezúhonnost
• schopnost pracovat samostatně, přesně a spolehlivě
• časová flexibilita, ochota pracovat o víkendech
• nutná znalost práce na PC
• praxe v oboru

Písemně zašlete:
• přihlášku (přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče nebo číslo dokladu o povolení k pobytu jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče)
• kopii dokladů o dosaženém vzdělání (nemusí být ověřený)
• strukturovaný profesní životopis, včetně seznamu předcházejících zaměstnání a délce praxe

Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 28. května 2020 na adresu: NKZ Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě.

Bližší informace o výběrovém řízení Vám poskytne Mgr. Veronika Teplá, ředitelka NKZ Nové Město na Moravě osobně nebo na tel.: 725 109 673.

pracovnik_muzea_2020