Generálmajor ing. Rudolf Pernický

Rubriky: Horácké muzeum
Veronika Teplá  Sdílet článek na nebo

Čestný občan Nového Města a výrazná osobnost československého odboje. Narodil se v Krhové u Valašského Meziříčí 1. července 1915. Po maturitě na reálce a po …

Generálmajor ing. Rudolf Pernický

Čestný občan Nového Města a výrazná osobnost československého odboje.

Narodil se v Krhové u Valašského Meziříčí 1. července 1915. Po maturitě na reálce a po absolutoriu Vojenské akademie v Hranicích na Moravě byl v hodnosti poručíka přidělen k dělostřeleckému pluku 108 rovněž v Hranicích. Po propuštění z armády odešel do Polska (červen 1939) a přes Francii a Tunisko se nakonec evakuoval do Velké Británie. Zde byl v roce 1940 zařazen k 1. Dělostřelecké baterii. Iniciativně se přihlásil k nasazení pro zvláštní úkoly. Po prodělání kursu průmyslové špionáže a sabotáže a konspiračního kursu byl zařazen jako velitel paradesantního výsadku TUNGSTEN spolu s rtm. Leopoldem Musilem.

TUNGSTEN měl speciální pověření přijímat pomocí radiomajáku EUREKA letadla s výsadky zbraní, materiálu a lidí.
21. prosince 1944 byl TUNGSTEN vysazen speciálním britským upraveným bombardovacím letounem Handley-Page Halifax ovšem ne na plánovaném místě u Vortové u Herálce ve Žďarských vrších, ale mezi Libenicemi a Kaňkem u Kutné Hory. Kontaktem měl být Cyril Musil na Studnicích, kde se měli hlásit heslem „Zimě zdar“. Vydali se tedy pěšky na místo určení.

Své úkoly plnili oba parašutisté velmi dobře. S pomocí jejich EUREKY byl uskutečněn desant paraskupiny PLATINUM-PEWTER a paraskupiny BAUXITE.

Až do 17. května 1945, než byl přidělen k 2. oddělení Hlavního štábu v Praze, řídil Pernický povstalecké akce v širokém okolí Nového Města. Za svoji statečnost byl však okresní vojenský velitel Novoměstska Rudolf Pemický náležitě „odměněn“.

Dne 1. listopadu 1948 byl zatčen Státní bezpečností a v březnu následujícího roku ve vykonstruovaném procesu za úklady proti republice a vojenskou zradu byl odsouzen na dvacet let těžkého žaláře. Ve věznicích a táborech nucených prací strávil přes jedenáct let, než byl v květnu 1960 propuštěn. Poté dva roky pracoval v cihelně, později se mu ze zdravotních důvodů podařilo dostat do skladu drogerie. Perzekvován byl až do roku 1989, kdy se dočkal rehabilitace a byl povýšen na generálmajora a vyznamenán řadou státních vyznamenání.

Generálmajor Pernický zemřel 21. prosince 2005, ironií osudu na den přesně jednašedesát let po svém seskoku na Kutnohorsku.

 

Studnice, 70. výročí výsadku TUNGSTEN ( v popředí arm. gen. Emil Boček, letec -stíhač), 2014

Studnice, 70. výročí výsadku Tungsten, 2014

Studnice, 70. výročí výsadku Tungsten, 2014