Fotografie z poutí do Compostely, Vídně a na Říp vystaví muzeum v lednu

Rubriky: Horácké muzeum
Alice Hradilová  Sdílet článek na nebo

Putování Evropou cestou necestou Fotograf Jiří Michlíček z Velkého Meziříčí se v letech 2003 -2007 na pětkrát vydal na cestu, aby ze svého rodného města …

Fotografie z poutí do Compostely, Vídně a na Říp vystaví muzeum v lednu
Putování Evropou cestou necestou 
Fotograf Jiří Michlíček z Velkého Meziříčí se v letech 2003 -2007 na pětkrát vydal na cestu, 
aby ze svého rodného města dorazil po 3 300 kilometrech do Santiaga de Compostela.  
Přísloví praví: "Chceš-li poznat Krista, vykonej pouť do Jeruzaléma. Chceš-li poznat papeže, vykonej pouť 
do Říma. A chceš-li poznat sám sebe, vykonej pouť do Compostely." Jak moc přísloví platí, to se můžete 
dozvědět při pohledu na fotografie z jeho putování na výstavě ve výstavním sále a vestibulu muzea. 
Pan Michlíček ale nedošel jenom do Compostely. Do Vídně a na Říp s ním putoval pan Petr Hladík 
z Nového Města na Moravě. Fotografie z jejich společného putování budou také součástí výstavy.  
Výstavu zahájíme 23. ledna v 18:00 besedou s poutníky a s videoprojekcí. Srdečně zveme všechny 
příznivce pěšího putování.