Druhý díl podcastu Dějiny lidské přítomnosti ve Žďárských vrších

/ Alice Hradilová

V dějinách osídlení jsme se v prvním dílu zabývali středověkem, teď začínáme v 17. století. Poslechněte si, jak se měnila krajina a lidská sídla v …

Druhý díl podcastu Dějiny lidské přítomnosti ve Žďárských vrších

V dějinách osídlení jsme se v prvním dílu zabývali středověkem, teď začínáme v 17. století. Poslechněte si, jak se měnila krajina a lidská sídla v ní.

S Milošem Lopaurem, historikem Regionálního muzea ve Žďáře a Alicí Hradilovou, kurátorkou Horáckého muzea si povídala Kateřina Omesová.