Horácké muzeum

Den vítězství a osvobození Nového Města na Moravě

Rubriky: Horácké muzeum
/ Libor Denk

Před 76 lety utichly poslední výstřely druhé světové války. Skončil život ve stínu hákového kříže a s ním i jedna z nejzávažnějších kapitol československých dějin. Důležitou roli …

Den vítězství a osvobození Nového Města na Moravě

Před 76 lety utichly poslední výstřely druhé světové války. Skončil život ve stínu hákového kříže a s ním i jedna z nejzávažnějších kapitol československých dějin. Důležitou roli v  ní hrála i Českomoravská vrchovina, která byla jedním z nejvýznamnějších středisek protifašistického odboje našeho státu.

Výraznou stopu v událostech druhé světové války zanechali i obyvatelé a rodáci bývalého novoměstského politického okresu. Ti se angažovali jak v řadách československé zahraniční armády, nejčastěji ve Francii a Velké Británii, tak v rámci domácího odboje a místního partyzánského hnutí, které se aktivizovalo i v lesích kolem Nového Města na Moravě. Svými aktivitami a hrdinskými činy, při kterých častokrát i obětovali svůj život, zásadní měrou napomohli k oslabení německé armády, a vytvořili tak vhodné podmínky pro její porážku a osvobození měst.

Počátkem jara 1945 byla na Němcích sídlících v Novém Městě na Moravě patrná nervozita. Z obavy před blížící se frontou nechali vybudovat zátarasy na všech komunikacích vedoucích do města a 6. května, vzhledem k blížící se Rudé armádě, došlo k jejich evakuaci. Tento akt byl důležitým podnětem pro ustavení místního revolučního národního výboru, který převzal správu města a očekával příchod partyzánů.

Reakce však přišla rychle. Na nádraží dorazil německý pancéřový vlak a městem začaly procházet ustupující německé jednotky. Několik důstojníků SS nechalo rozhlasem vyhlásit výstrahu, že bude zastřelen každý, kdo by se pokusil tyto vojáky ohrožovat. Strategické pozice také zaujala německá protiletadlová baterie, která začala ostřelovat ruská letadla sledující ústup těchto jednotek. Ruští letci odpověděli bombardováním, při kterém byly zasaženy některé domy a kostel, přičemž bylo smrtelně zraněno několik místních obyvatel. Byl to však již pouze nezdařený pokus o hájení zbylých pozic a postupující Rudá armáda dokázala 11. května plně získat město pod svou kontrolu a odzbrojit zbývající německé jednotky. Celkem bylo ve městě dislokováno 5–7 tisíc vojáků Rudé armády, přičemž poslední malá skupina zde zůstala až do února následujícího roku. Nutno podotknout, že osvobozovacích bojů se na Novoměstsku účastnila i rumunská vojska.