Bratři Arnošt a František Kružíkovi

Rubriky: Horácké muzeum
Veronika Teplá  Sdílet článek na nebo

(úryvek z publikace Jiřího Plachého: „Zahraniční armáda 1939-1945 (místo narození : politický okres Nové Město na Moravě)“ Arnošt Kružík Narodil se 26. listopadu 1909 v Novém …

Bratři Arnošt a František Kružíkovi

(úryvek z publikace Jiřího Plachého: „Zahraniční armáda 1939-1945 (místo narození : politický okres Nové Město na Moravě)“

Arnošt Kružík
Narodil se 26. listopadu 1909 v Novém Městě na Moravě v početné rodině (měl sedm sourozenců). Po vychození obecné školy a čtyř ročníků měšťanky ve Slavkově u Brna se vyučil zahradníkem. Kromě pokračovací živnostenské školy absolvoval v roce 1929 i speciální dvouletou zahradnickou školu v Brně–Bohunicích. V době od října 1931 vykonával prezenční vojenskou službu u 8. roty telegrafního praporu 2 v Brně. Do zálohy byl přeložen k 1. dubnu 1933. Jeho rodiče bydleli ve Slavkově u Brna, on však zřejmě již před válkou žil ve Francii.

V čs. zahraniční armádě v Agde byl prezentován po dobrovolném odvodu dne 2. listopadu 1939. Sloužil v hodnosti vojína jako telefonista. Na rozdíl od svého staršího bratra Františka Kružíka, který se rozhodl pro evakuaci do Velké Británie, zůstal Arnošt ve Francii. Zde byl v červnu 1940 během bojů na Loiře lehce zraněn do levé nohy. V Adge jej 10. srpna téhož roku francouzské úřady demobilizovaly.

Po válce se vrátil do Československa. Počátkem 50. let pracoval jako dělník u vodohospodářské správy v Modřicích. Bydlel v obci Želešice.

František Kružík
Narodil se 6. března 1906 v Novém Městě na Moravě. Po ukončení obecné školy vychodil čtyři třídy měšťanky a jednoletou obchodní školu. V Československu nebyl odveden. Jeho rodiče žili ve Slavkově u Brna. On sám však již před válkou odešel do Francie, stejně jako jeho mladší bratr Arnošt. Ve Francii se také oženil. S manželkou Francois bydleli v Bordeaux. Jako svojí civilní profesi uváděl účetní a skladník.

Hned po vypuknutí války se v září 1939 dobrovolně přihlásil k odvodu a 28. října 1939 byl prezentován v hodnosti vojína u 1. roty pěšího pluku 1 v Agde. Od nového roku 1940 sloužil jako písař u Náhradního tělesa a 22. května byl přemístěn k doplňovacímu středisku československého letectva v Bordeaux. Do Velké Británie odjel ve skupině mjr. Alexandra Hesse 19. června 1940, a do jihoanglického přístavu Flamouth dorazil o čtyři dny později.

Dne 10. července 1940 byl přijat do RAF v Gloucesteru (vojenské číslo 787 002). Po několika dnech odjel k Československému depotu do Cosfordu a o dva měsíce později, 19. listopadu 1940, jej odeslali k 310. čs. stíhací peruti RAF do Duxfordu. Předposledního dne roku 1940 byl přemístěn k Air Ministry Unit v Londýně s určením pro Inspektorát československého letectva, kde pak sloužil jako administrativní síla až do konce války, resp. do 10. listopadu 1945, kdy byl propuštěn z RAF a přemístěn k Zadnímu sledu Náhradního tělesa. O dva dny později jej propustili do civilu.

Během války dosáhl čs. hodnosti rotného (povýšen 28. října 1943, na svobodníka 28. října 1940, desátníka 7. března 1941 a četaře 15. července 1941) a britské hodnosti Temporary Sergeant (povýšen 8. května 1942, na Corporala z AC2 dne 1. března 1941). Po demobilizaci se vrátil zpět do Francie.

Vyznamenání: Čs. medaile Za zásluhy II. stupně (20. 6. 1945), Čs. vojenská pamětní medaile se štítky F – VB (7. 3. 1944).

Letci RAF

Ukázka dobové vojenské techniky

Ukázka dobových uniforem