9. květen 1945 – bojové operace a bombardování města

Rubriky: Horácké muzeum
Veronika Teplá  Sdílet článek na nebo

Až na samém konci války poznalo město a jeho obyvatelé skutečné bojové operace. Již v předchozích dnech procházely městem jednotky ustupující německé armády. Ústup pak …

9. květen 1945 – bojové operace a bombardování města

Až na samém konci války poznalo město a jeho obyvatelé skutečné bojové operace. Již v předchozích dnech procházely městem jednotky ustupující německé armády. Ústup pak nabyl na intenzitě v noci z úterý 8. na středu 9. května. Do města dorazilo současně několik německých kolon ze směrů od Rokytna, Pohledce a Olešné. Ve městě se chtěl na kratší dobu ústupných operací zastavit štáb generála Winklera. Několik důstojníků zbraní SS se dostavilo na četnickou stanici, kam si dali předvolat představitele bývalé městské správy a těm nařídili okamžitě určit rukojmí z řad obyvatel, která budou ihned  zastřelena, jestliže by se někdo odvážil nepřátelského činu proti ustupujícímu německému vojsku. Městským rozhlasem nechali také vyhlásit zprávu, že bude na místě zastřelen každý, kdo by se pokusil ohrožovat ustupující německé jednotky. Krátce po osmé hodině ráno zaujala ve městě pozice německá protiletadlová baterie, která začala ostřelovat ruská letadla sledující ústup německých jednotek. Na to odpověděli ruští letci bombardováním. Letadla nalétávala na město ve dvou vlnách. Lidé se před bombami a ostřelováním snažili ukrýt ve sklepích, nebo prchali do lesa Ochozy. Přesto došlo ke ztrátám na životech civilního obyvatelstva. Ve městě bylo zasaženo několik domů a katolický kostel. Byl uražen roh kostelní věže, poškozeny schody na kůr a rozbita malovaná okna na severní straně. Mezi nejvíce poškozené obytné domy patřily tyto: ve Žďárské ulici čp. 52. 61. 62 a 82, v Malé ulici čp. 157 a 158 a dělnický domek čp. 323 za Masarykovou ulicí. Dům čp. 82 listonoše Františka Vyplašila stojící v křižovatce dnešních ulic Dukelské a Žďárské již po válce obnoven nebyl.

Po celý den až do půlnoci pak pokračoval nepřetržitý ústup německých jednotek směrem na západ, který ve městě zanechal nepřehlédnutelné stopy: rozbitá okna, obrovské množství odhozených střelných zbraní, munice, výstrojních součástek, spálená auta, opuštěné povozy, volně pobíhající koně. Události při ústupu německé armády 9. května si vyžádaly také pět obětí z řad novoměstských občanů. Většinou na následky zranění při leteckém útoku zemřeli František Švaňhal z čp. 310 Bohumil Dvořák z čp. 322 a Vojtěch Holfeuer z čp. 62, Marie Fousková z čp. 70 a Marie Přerovská, která byla na návštěvě v rodině Filipa Pánka (čp. 85).

Bombardování Nového Města 1945

Bombardování Nového Města na konci války 1945

Bombardování Nového Města, květen 1945