7. květen 1945 – činnost revolučního národního výboru

Rubriky: Horácké muzeum
Veronika Teplá  Sdílet článek na nebo

V budově novoměstského reálného gymnázia začalo fungovat místní vojenské velitelství. Odpoledne se na své první schůzi sešel také revoluční místní národní výbor. Ten byl sestaven …

7. květen 1945 –  činnost revolučního národního výboru

V budově novoměstského reálného gymnázia začalo fungovat místní vojenské velitelství. Odpoledne se na své první schůzi sešel také revoluční místní národní výbor. Ten byl sestaven již v neděli 6. května a byly v něm zastoupeny čtyři politické strany, které měly být po osvobození jedinými povolenými stranami v rámci tzv. Národní fronty. V desetičlenném výboru byli tři komunisté, dva lidovci, jeden národní socialista a sociální demokrat, dva bezpartijní členové a jeden zástupce malozemědělců. Předválečnému rozložení politických sil ve městě toto obsazení příliš neodpovídalo, spíše napovídalo něco o budoucím vývoji. Předsedou národního výboru byl zvolen nestraník advokát JUDr. Jan Kostřica, místopředsedou komunista ing. Josef Šlerka, profesor gymnázia. Na první schůzi se jednalo zejména o personálních změnách ve vedení velkostatku a místní pobočky Moravské banky, o zajištění písemných dokumentů německých vedoucích představitelů nadačního velkostatku a kolaborantů a o zajištění zásobování města.

8. květen 1945 – ticho před bouří

Celý den plynul v klidu. V místnostech městského úřadu zasedal skoro bez přerušení místní národní výbor, který konal nutné přípravy pro první dny v samostatném státě, týkající se především zásobování obyvatelstva, zajištění jejich majetku a podobně. Nikdo z členů netušil, jak perná práce jim nastane v nejbližších dnech. Ve městě vládlo obecné přesvědčení, že ustupující německé armády od Brna i Olomouce se vyhnou špatným horským silnicím našeho kraje a že se tedy u nás nic závažného nepřihodí.
Jenom pancéřovaný vlak protivně pískající a stále objíždějící kolem města byl zdrojem neklidu.
V budově reálného gymnázia nadále pracovalo vojenské velitelství. Pečovalo především o nutná zajištění, o rušení ústupových pohybů Němců kladením náloží a stavěním záseků na důležitých komunikacích a o opatřování zpráv o všem důležitém, co mohlo mít jakýkoliv význam. Pracovala tu řada bývalých důstojníků aktivních, dále důstojníci, rotmistři a mužstvo v záloze a spolu s nimi mnoho obětavých chlapců skautů a členů tělovýchovných organizací, kteří jako pozorovatelé a spojky konali velitelství velmi platné služby. Celkem se nic zvláštního ve městě nedělo. Byl to také poslední klidný den před velkými událostmi, do nichž vstoupilo naše město následujícího dne.

V pozadí zátarasy před kinem, odchod německých zajatců z Nového Města