Horácké muzeum

180 let od narození starosty Josefa Sadílka

Rubriky: Horácké muzeum
/ Libor Denk

Josef Sadílek pocházel ze starého místního rodu. Narodil se dne 1. března 1844 v domě č. p. 7. Jeho otec František Sadílek byl řezníkem a …

180 let od narození starosty Josefa Sadílka

Josef Sadílek pocházel ze starého místního rodu. Narodil se dne 1. března 1844 v domě č. p. 7. Jeho otec František Sadílek byl řezníkem a hostinským na Panském domě, matka Františka byla dcerou mlynáře Františka Jelínka z Petrovic. Přestože měl dalších osm sourozenců, poskytl mu otec potřebné finance na vzdělání. V Novém Městě navštěvoval farní školu a v roce 1850 přešel na hlavní školu do Jihlavy. Následně studoval na reálce v Jihlavě a v Brně. Se začátkem školního roku 1862/1863 odešel na lesnickou a hornickou akademii v Baňské Štiavnici, odkud po dvou letech přestoupil na báňskou akademii do Příbrami. Po ukončení studií působil jako stavitelský asistent u zedníka Petra Kramáře, otce JUDr. Karla Kramáře. Poté získával praxi u K. Bieberleho v Olomouci a od roku 1874 začal pracovat sám. Poté ještě krátce pracoval u Karla Oettingen-Wallersteina v Bavorsku a u stavitele Ludvíka Schramma v Mnichově. V roce 1879 se vrátil zpět na Moravu a o rok později v Brně složil stavitelskou zkoušku, na jejímž základě obdržel stavitelskou koncesi. Poté se vrátil do rodného města. Od svého opětovného návratu patřil k nejhorlivějším podporovatelům spolkové činnosti. Jeho velkou zálibou bylo zejména herectví, což dokládají i jeho herecké výkony ve spolku divadelních ochotníků Klicpera, kde mimo jiné působil i jako předseda a režisér. Od roku 1882 byl také členem předsednictva besedy Horák a od roku 1893 jejím předsedou. Členem obecního zastupitelstva byl nepřetržitě již od roku 1886, v roce 1895 byl zvolen novoměstským starostou, kterým zůstal až do roku 1913. Poté odešel z veřejného života. Zemřel dne 2. března 1935, dožil se tedy úctyhodného věku 91 let.

Zdroj: DOLÁKOVÁ, Šárka: Obecní samospráva a občanské elity v Novém Městě na Moravě ve druhé polovině 19. století. MU Brno 2013.