11. květen 1945 – osvobozené město

Rubriky: Horácké muzeum
Veronika Teplá  Sdílet článek na nebo

Teprve v tento den dorazily do Nového Města na Moravě větší motorizované oddíly Rudé armády. Náměstí, ulice a všechna volná místa zaplnila vojenská vozidla. Během …

11. květen 1945 – osvobozené město

Teprve v tento den dorazily do Nového Města na Moravě větší motorizované oddíly Rudé armády. Náměstí, ulice a všechna volná místa zaplnila vojenská vozidla. Během dne přijeli také ubytovatelé velitelství a štábu 40. armády 2. ukrajinského frontu generálporučíka Filipa Fedosejeviče Žmačenka. Velitelství a štáb byly umístěny v budově reálného gymnázia. Generálové a vyšší důstojníci se ubytovali ve vilách na Nivě, nižší důstojníci a mužstvo porůznu v domech ve městě. Celkem bylo ve městě dislokováno 5-7 tisíc vojáků Rudé armády, kteří zde zůstali více než dva měsíce.

Vznikly-li někde potíže, a bylo jich jistě dost, uvědomíme-li si, že ve městě, které mělo kolem třech tisíc obyvatel, se najednou objevila naprostá převaha vojáků, lidí různých povahových rysů, dobrých i méně dobrých, především ale lidí prošlých hrůzami války a krutých bojů z dalekých končin Ruska až do střední Evropy, pak pochopíme, že docházelo ze strany vojáků RA i novoměstského obyvatelstva k projevům nespokojenosti, které leckde kalily počáteční srdečný a přátelský poměr k našim osvoboditelům.

Téhož dne se usnesl okresní národní výbor na řadě opatření, jejichž důsledkem bylo odstranění osob stojících na významných úředních místech a těch, kteří se provinili proti národní cti v době okupace.

Generálporučík Filip Fedosejevič Žmačenko, 11.5.1945 – oslavy vítězství Nové Město

Příchod Rudé armády do Nového Města

Příchod Rudé armády do Nového Města 1945

Příjezd Rudé armády do Nového Města, rok 1945