Horácké muzeum

V Den slovanských věrozvěstů bude muzeum volně přístupné

Rubriky: Horácké muzeum
/ Alice Hradilová

Od 1. července bude muzeum otevřené každý den do 17 hodin. O víkendech a ve státní svátek s polední pauzou od 12 do 13 hodin. …

V Den slovanských věrozvěstů bude muzeum volně přístupné

Od 1. července bude muzeum otevřené každý den do 17 hodin. O víkendech a ve státní svátek s polední pauzou od 12 do 13 hodin.

Pátý červenec je svátek Moravy a moravské historie. V tento den oslavuje Morava výročí příchodu slovanských věrozvěstů, patronů Moravy a spolupatronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Připomínáme si tisíciletý odkaz moravských světců a země Moravy, jejich civilizační poslání pro značnou část světa.

Dne 5. července 2024 bude prohlídka expozic Horáckého muzea zdarma (vyjma mlejnku a strašidelného podzemí). Připojili jsme se tak k výzvě Moravské národní obce, abychom v tento den zvýhodněním podmínek pro vstup do muzea přispěli k osvětě, poznávání naší vlasti a seznamování veřejnosti s bohatou historií, tradicemi a kulturou místa, ve kterém žijeme.